Kategoria: Postępowania do 130.000 złotych netto

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie czynności naprawczych okładzin tynkarskich sufitów budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 – wraz z nadzorem budowlanym oraz odbiorem ww. prac remontowych przez osobę mającą uprawnienia budowlane.

Postępowanie na Dostawęmateriałówbiurowych / różnegosprzętu i artykułówbiurowych, papieru,materiałóweksploatacyjnych do drukarek i faksów/ na potrzeby KuratoriumOświatyw Katowicach i jego Delegatur.

Załączniki informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2022-04-12, rozmiar: 590 KB