Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby prac Zespołów ds. oceny programów oświatowych.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty      


Zapytanie ofertowe

załącznik Nr 1 – materiały eksploatacyjne do drukarek

załącznik Nr 2 Formularz oferty

załącznik Nr 3 -wzór umowy –

załącznik Nr 1 do wzoru umowy

Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna

Załączniki

Zapytanie ofertowe
Data: 2023-12-11, rozmiar: 259 KB
załącznik Nr 2 Formularz oferty
Data: 2023-12-11, rozmiar: 18 KB
załącznik Nr 3 -wzór umowy -
Data: 2023-12-11, rozmiar: 287 KB
załączni nr 1 do wzoru umowy
Data: 2023-12-11, rozmiar: 555 KB
Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna
Data: 2023-12-11, rozmiar: 654 KB
rozstrzygnięcie strona
Data: 2023-12-18, rozmiar: 15 KB