Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na Dostawę różnego sprzętu i akcesoriów komputerowych na potrzeby Kuratorium Oświaty i jego Delegatur


 

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia


Pismo modyfikacji

Zmodyfikowany załącznik Nr 1- opis przedmiotu zamówienia dostawa komputerów przenośnych/laptopów, monitorów, myszy, klawiatur, replikatora;

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia dostawa komputerów przenośnych /laptopów, monitorów, myszy, klawiatur, replikatora;

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia dostawa urządzeń wielofunkcyjnych;

Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia dostawa akcesoriów komputerowych;

Załącznik Nr 4 – Formularz oferty;

Załącznik Nr 5 – Wzór umowy;

Załącznik Nr 6 – Klauzula informacyjna;