Karta 48 – Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Katowicach

Karta informacyjna nr 48

Aktualizacja 24.08.2021r.