Karta nr 22 – wydawanie opinii o spełnianiu przez szkoły niepubliczne wymagań określonych w art. 14 ust. 3

Karta nr 22 wydawanie opinii o spełnianiu przez szkoły niepubliczne wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ubiegających się o wpisanie do ewidencji lub z zamiarem wprowadzenia zmian danych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji, np. wprowadzenie w szkole niepublicznej kształcenia w nowym zawodzie.

Karta Informacyjna nr 22