Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

KARTA INFORMACYJNA NR 13a postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego (dot. nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującymi od 1 września 2022 r.).

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego – dotyczy nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującymi od 1 września 2022 r. Załączniki karta-informacyjna-13-a-ze-zm Data: 2023-10-19, rozmiar: 90 KB

Karta nr 16 – zgodność planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jst – art. 32 ustawy – Prawo oświatowe

wydanie opinii w sprawie zgodności sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z warunkami określonymi w art. 32 ustawy – Prawo oświatowe