Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

KARTA INFORMACYJNA NR 13a postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego (dot. nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującymi od 1 września 2022 r.).

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego – dotyczy nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującymi od 1 września 2022 r.

Karta nr 16 – zgodność planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jst – art. 32 ustawy – Prawo oświatowe

wydanie opinii w sprawie zgodności sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z warunkami określonymi w art. 32 ustawy – Prawo oświatowe Aktualizacja: 2024.06.11 Załączniki karta-nr-16-z 6_06_2024 Data: 2024-06-11, rozmiar: 20 KB

Karta nr 17 – nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Załączniki Karta informacyjna nr 17 – nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego Data: 2024-06-17, rozmiar: 18 KB Załącznik nr 1 do Karty nr 17 – wniosek dla osób przystępujących do naboru na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego Data: 2024-06-17, […]