Karta nr 13 – postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego

(w przypadku nauczycieli mianowanych, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz nauczycieli, którym w trakcie stażu powierzono stanowisko dyrektora). 


karta informacyjna nr 13