Karta nr 12 – przeniesienie ucznia do innej szkoły

Przeniesienie ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły.


Karta informacyjna nr 12