KARTA INFORMACYJNA NR 13a postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego (dot. nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującymi od 1 września 2022 r.)

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego – dotyczy nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującymi od 1 września 2022 r.

Aktualizacja:  2023-06-14

Załączniki

Karta-informacyjna-13 a ze zm
Data: 2023-06-14, rozmiar: 90 KB