Karta nr 16 – zgodność planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez jst – art. 32 ustawy – Prawo oświatowe

wydanie opinii w sprawie zgodności sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z warunkami określonymi w art. 32 ustawy – Prawo oświatowe


Karta informacyjna nr 16