Karta nr 15 – likwidacja/przekształcenie szkoły lub placówki publicznej

wydanie opinii w sprawie zamiaru likwidacji/przekształcenia szkoły/przedszkola lub placówki publicznej przez organ jednostki samorządu terytorialnego


Pobierz kartę nr 15