Karta nr 10 – zgoda na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych

uzyskanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738)Karta nr 10