Karta nr 9 – zgłaszanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Zgłoszenie wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizatora mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego.


Karta informacyjna nr 9

Zał 1. Wzór zgłoszenia zmiany w zgłoszeniu wypoczynku