Karta nr 30a – obowiązek przekazania informacji przez komisję przeprowadzającą postępowanie rekrutacyjne Śląskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w publicznej szkole podstawowej, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

30a_ Karta informacyjna dot. wolnych miejsc w szkołach podstawowych