Karta nr 30 – obowiązek przekazania przez komisję rekrutacyjną informacji o wolnych miejscach w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, innej publicznej formie wychowania przedszkolnego, w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Karta nr 30 – obowiązek przekazania przez komisję rekrutacyjną informacji o wolnych miejscach w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, innej publicznej formie wychowania przedszkolnego, w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Karta informacyjna nr 30