Karta informacyjna nr 24 – ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora przedszkola/szkoły/placówki/placówki doskonalenia nauczycieli

Ponowne ustalenie oceny pracy:

  • dyrektora przedszkola/szkoły/placówki /placówki doskonalenia nauczycieli;
  • nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli;
  • nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy.