Karta nr 5 – wydawanie duplikatów

Wydawanie duplikatów: świadectw i dyplomów państwowych, świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza.


  • Karta Informacyjna nr 5

Wydanie duplikatów: świadectw i dyplomów państwowych, świadectw robotnika wykwalifikowanego i dyplomów mistrza

  • Załącznik nr 1

Wzór wniosku w sprawie wydania duplikatu świadectwa/dyplomu państwowego

  • Załącznik nr 2

Wzór wniosku w sprawie wydania duplikatu świadectwa robotnika wykwalifikowanego/dyplomu mistrza

  • Załącznik nr 3

Wzór pełnomocnictwa do podjęcia czynności