Karta nr 4b – Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą


Karta nr 4bUwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku w sprawie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do podjęcia czynności.