Karta nr 4a – Wydanie apostille dla dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą


Karta nr 4aWydanie apostille dla dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku w sprawie wydania apostille dla dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą.

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do podjęcia czynności.