Karta nr 5a – wydawanie zaświadczeń

Wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły/zaświadczeń w sprawie.


Karta nr 5a  – Wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły/zaświadczeń w sprawie.

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku w sprawie wydania zaświadczenia

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do podjęcia czynności