Karta nr 6 – złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora

Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy.


Karta informacyjna nr 6

Wzór nr 1 wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora

Wzór nr 2 wniosek o dokonanie oceny pracy dyrektora