Karta nr 7 – zamieszczanie informacji na stronie internetowej kuratorium

Zasady zamieszczania informacji  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Aktualizacja: 2022-12-06

Karta informacyjna nr 7

Zał. nr 1 Wniosek dot. konkursu, imprezy edukacyjnej i inne materialy

Zał.nr 2 Wniosek dot. ciekawej inicjatywy, praktycznych rozwiązań