Karta nr 1 – kurs na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku

Wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku.


Karta informacyjna nr 1

Zał. nr 1 Wzór wniosku o wyrażenie zgody

Zał. nr 2 Wzór harmonogramu zajęć

Zał. nr 3 Wzór informacji o liczbie wydanych zaświadczeń

Zał. nr 4 Oświadczenie w przypadku zmiany nazwiska


Aktualizacja: 15.06.2022r.