Karta nr 1 – kurs na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku

Wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku.


Aktualizacja: 19.09.2023r.

Załączniki

karta-informacyjna nr 1
Data: 2023-09-19, rozmiar: 21 KB
Zał.nr 1-wzor-wniosku-o-wyrazenie-zgody
Data: 2023-09-19, rozmiar: 67 KB
zał.nr 2 wzór-harmonogramu zajęć
Data: 2022-11-14, rozmiar: 41 KB