Karta nr 2 – wydawanie opinii o zgodności planu sieci szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ustawy Prawo oświatowe


Karta informacyjna nr 2