Karta nr 2 wydawanie opinii o zgodności planu sieci szkół podstawowych z warunkami określonymi w art. 39 ustawy Prawo oświatowe

Karta informacyjna nr 2