Priorytet 3 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wyniki naboru

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” została podjęta decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne.


Szczegółowe informacje na stronie: www.katowice.uw.gov.pl