Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wyjaśnienia w sprawie realizacji w 2020 roku działań związanych z promocją czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla szkół, które przystąpiły do programu w bieżącym roku

Organy prowadzące  szkoły/biblioteki realizujące „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w 2020 r.         W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2020 r. (sygn. DPPI-WPPiP.4087.22.2020.BS) Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje wyjaśnienia w sprawie realizacji w 2020 roku działań związanych z promocją czytelnictwa w ramach Priorytetu 3 ”Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla […]

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Rada Ministrów przyjęła zmiany

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że Rada Ministrów na posiedzeniu 26 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki […]