Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do NPRCZ – edycja 2023


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach został zamieszony wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – edycja 2023:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/edycja-2023-2