„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Zmiana Rozporządzenia


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, które jest dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/punkty-przedszkolne-i-zespoly-wychowania-przedszkolnego-objete-wsparciem-w-ramach-priorytetu-3-nprcz-20

Dzięki zmianom wprowadzonym w rozporządzeniu, o wsparcie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – w naborze na 2024 i 2025 rok – będą mogły ubiegać się publiczne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, czyli punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.