Sprawozdanie za 2021 rok z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone formularze sprawozdań z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3.


 

W przypadku wsparcia finansowego udzielonego w 2021 r. organy prowadzące składają sprawozdania do dnia 15 stycznia 2022 r.

Sprawozdanie organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego / szkołę / bibliotekę pedagogiczną (w wersji edytowalnej) należy przesłać na adres mailowy: a.kozminska@kuratorium.katowice.pl oraz wersję papierową pocztą do Kuratorium Oświaty w Katowicach, 40-024 Katowice ul. Powstańców 41a z dopiskiem: sprawozdanie merytoryczne – ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.


WZORY SPRAWOZDAŃ: