Tabele monitoringowe dot. realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – za rok 2021


Kuratorium Oświaty w Katowicach zwraca się z prośbą do Państwa o przesłanie dodatkowo tabel monitoringowych dot. realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3” za 2021 rok w terminie do dnia 15.02.2022 r.

Wypełnione tabele monitoringowe przez organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego / szkołę / bibliotekę pedagogiczną (w wersji edytowalnej) należy przesłać na adres mailowy: a.kozminska@kuratorium.katowice.pl oraz w wersji papierowej pocztą do Kuratorium Oświaty w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a z dopiskiem: Tabele monitoringowe – ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

TABELE MONITORINGOWE:
Tabele monitoringowe – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1 – kliknij aby pobrać
Tabele monitoringowe – Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 – kliknij aby pobrać
Instrukcja wypełnienia – Tabele monitoringowe Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1. – kliknij aby pobrać
Instrukcja wypełnienia – Tabele monitoringowe Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. – kliknij aby pobrać
Tabele monitoringowe – definicje wskaźników – kliknij aby pobrać
Klauzula informacyjna dla Beneficjentów Priorytetu 3 – Kliknij aby pobrać