Nabór wniosków w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025” – edycja 2023

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim dnia 17 września 2021 r. prowadzi kolejny nabór wniosków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1675).


Szczegółowe informacje

Załącznik nr 1 – Klasyfikacja budżetowa