Kategoria: Bez kategorii

Skorygowane ogłoszenie! Nabór wniosków – “Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku

 Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku Skorygowane ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2024 roku załącznik -nr-2 z klasyfikacją budżetową.xlsx klauzula -informacyjna-do-wniosku-na-bip-2024.docx  

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.

Informacja o udzieleniu zamówienia Wybór najkorzystniejszej ofert   Zapytanie ofertowe Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 2 – formularz  oferty Załącznik Nr 3 – wzór umowy Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna

Nabór wniosków w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025” – edycja 2023

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim dnia 17 września 2021 r. prowadzi kolejny nabór wniosków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” (Dz. U. […]

Wynik naboru na stanowisko: starszy inspektor w Oddziale Planowania i Księgowości Wydziału Finansów i Kadr (45715)

Śląski Kurator Oświaty informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego inspektora w Oddziale Planowania i Księgowości Wydziału Finansów i Kadr  Kuratorium Oświaty w Katowicach (ogłoszenie nr 45715)  została wybrana: Pani Magdalena Kerlin, zamieszkała w Świętochłowicach                                                                             Śląski Kurator Oświaty                             […]

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2019 roku

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267) […]