Aktywna tablica –rządowy program na lata 2017-2019 –rozliczenie dotacji –edycja 2019

Pismo ws. rozliczenie dotacji

zał. do zestawienia dowodów poniesionych wydatków AT-1

zał. nr 2 zestawienie dowod poniesienia wydatków AT-1

zał. nr 3 – oświadczenie AT-1