„Wyprawka szkolna” – potrzeby w zakresie dofinansowania w roku szkolnym 2019/2020

„Wyprawka szkolna” – prośba o zebranie danych o występujących potrzebach w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020.


Pismo JST

Tabela – dane szacunkowe