Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” –– edycja 2022

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” został zamieszony na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

Plik do pobrania na stronie: kliknij aby pobrać


Korekta wykazu placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – edycja 2022

Plik do pobrania na stronie: 

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/edycja-2022