Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” –– edycja 2022

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych
zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Zakup
nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych
i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 –
2025” został zamieszony na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach:
Plik do pobrania na stronie: kliknij aby pobrać