Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół, bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do NPRCZ – edycja 2024

Wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – edycja 2024 rok.


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach został zamieszony wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – edycja 2024:

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/edycja-2024-2