Aneks do Wykazu placówek zakwalifikowanych do objęcia wsparciem NPRCz 2.0.


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach został zamieszony aneks do Wykazu placówek wychowania przedszkolnego, szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – edycja 2024: