Sprawozdanie oraz Tabele monitoringowe za 2023 rok z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3


Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji
i Nauki zostały zamieszczone nowe formularze sprawozdań oraz tabele monitoringowe z realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – Priorytet 3:

https://www.gov.pl/web/edukacja/sprawozdanie-z-realizacji-w-2023-roku-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2025

W przypadku wsparcia finansowego udzielonego w 2023 r. organy prowadzące składają sprawozdania oraz tabele monitoringowe do dnia 15 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego / szkołę / bibliotekę pedagogiczną (w wersji edytowalnej) należy przesłać na adres mailowy: m.gruchacz@kuratorium.katowice.pl oraz wersję papierową pocztą do Kuratorium Oświaty w Katowicach, 40-024 Katowice ul. Powstańców 41a
z dopiskiem: sprawozdanie merytoryczne – ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” lub na skrytkę ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka

Tabele monitoringowe wraz z podpisaną klauzulą informacyjną dla beneficjentów należy przesłać na adres mailowy: m.gruchacz@kuratorium.katowice.pl (dotyczy wszystkich organów prowadzących, które wnioskowały o udział w programie).

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Gruchacz, tel. 32 606 30 28