Termomodernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej


Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa2e874c-0119-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b