Ochrona fizyczna oraz monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmowego w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej i w Sosnowcu – II postępowanie


Link do postępowania