Kategoria: Ogłoszenia inne

Aneks do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 r.

Aneks do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być zamieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 podanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 28 lutego 2020 r.

Komunikat

Szanowni Państwo, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistych wizyt w Kuratorium Oświaty. Zachęcamy Państwa do kontaktu w prowadzonych sprawach poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną, a także kontakt telefoniczny. W przypadku bezwzględnej konieczności osobistej wizyty w Kuratorium prosimy o wcześniejsze umówienie się z pracownikami zajmującymi się Państwa sprawą (link […]

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów

a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, b) na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021, c) do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na […]

Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w województwie śląskim w roku szkolnym 2019/2020

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Poskiego Regulamin WKP Język Polski (PDF) załączniki do ramowego regulaminu język polski (PDF) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego Regulamin WKP Hiszpański (PDF) załącznik_do_ramowego_regulaminu_z języka hiszpańskiego (PDF) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego Regulamin WKP Język Niemiecki (PDF) Załącznik do regulaminu j niemiecki (PDF) Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki Regulamin […]

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych

Informacja o wolnych miejscach oraz statystyki dot. limitów punktów: Wolne miejsca – nabór do szkół ponadgimnazjalnych Wolne miejsca – nabór do szkół ponadpodstawowych Wolne miejsca w szkołach nieobjętych elektronicznym systemem rekrutacji: gmina Sławków Zespół Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej