ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach


Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowego majątku ruchomego

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1 – wykaz składników

Załącznik Nr 2 – wniosek – nieodpłatne przekazanie

Załącznik Nr 3 – klauzula informacyjna