Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na  świadczenie usług sportowo –rekreacyjnych

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo –rekreacyjnych dla pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur  współfinansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

odpowiedź na pytania IV

odpowiedź na pytania III

Zapytanie ofertowe po modyfikacji III

wzor umowy – po modyfikacji III

Zał Nr 1 – Formularz oferty modyfikacja III

Przedłużenie terminu składania ofert i modyfikacja treści zapytania ofertowego

Odpowiedź na pytania II-3

Zapytanie ofertowe po modyfikacji II

wzor umowy – po modyfikacji II

 

Pytania i odpowiedzi

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe

Zmodyfikowany wzór umowy

 

Przedłużenie terminu składania ofert i modyfikacja treści zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – formularz  oferty

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

Załącznik Nr 3 – klauzula informacyjna