Wykaz aktów prawnych 2023-2024

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2023/2024.

Stan prawny na 5 grudnia 2023 r.