Wykaz aktów prawnych 2022-2023

Akty prawne dotyczące oświaty opublikowane w roku szkolnym 2022/2023.

Stan prawny na 31 sierpnia 2023 r.