Informacja o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu, darowiźnie składników rzeczowego majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach – urządzenia drukujące

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Załącznik nr 1 – Wykaz składników majątku ruchomego

Załącznik nr 2 – Wzór oferty

Załącznik nr 3 – Wniosek – nieodpłatne przekazanie

Załącznik nr 4 – Wniosek – darowizna

Załącznik nr 5 – Klauzula-informacyjna