Informacja o sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu, darowiźnie składników rzeczowego majątku ruchomego Kuratorium Oświaty w Katowicach – urządzenia drukujące

Ogłoszenie

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 – klauzula informacyjna