Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w woj. śląskim.