Informacja o prawidłowym adresowaniu przesyłek pocztowych kierowanych do Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Informacja o prawidłowym adresowaniu przesyłek pocztowych kierowanych do Kuratorium Oświaty
w Katowicach.

Przesyłki pocztowe adresowane imiennie do pracowników Kuratorium Oświaty w Katowicach powinny zawierać informację o zajmowanym stanowisku służbowym lub nazwę instytucji. W przypadku braku takiej informacji przesyłki będą zwracane operatorowi pocztowemu.