Zarządzenie OA-OR.110.1.10.2023 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 grudnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2024 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli, ubiegające się o przyznanie akredytacji.


dokument do pobrania